Waarom kiezen we ervoor om het abonnement te laten afhalen?

Volgen
  • In het nieuwe ONE-account, jouw gecentraliseerd profiel, dienen we conform de Voetbalwet van iedere gebruiker de identiteitskaart te koppelen. Aangezien dit een nieuw account is, is het noodzakelijk dat elke identiteitskaart ingelezen wordt. Graag helpen we de personen, bij wie het thuis niet lukt, graag verder in onze Ticket Corner.
  • We helpen jullie graag bij de activering en werking van jullie nieuwe ONE-account, zodat jullie optimaal kunnen genieten van alle voordelen van jullie gecentraliseerd profiel.
  • Uit ervaring bleek dat het afhalen van het abonnement het minste risico op problemen oplevert. Op andere manieren gaan er vaak her en der abonnementen verloren. RAFC zal de nodige maatregelen treffen zodat dit op een veilige en verantwoorde manier kan gebeuren.
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0