Wat is de corona status?

Volgen

Wij roepen alle supporters op om respect te hebben voor ieders gezondheid. Ieder lid van je bubbel wordt verwacht voorafgaand aan iedere selectie zijn corona status op te geven. Dit laat RAFC toe om het risicoprofiel van iedere bubbel als geheel te bepalen. Samen sterk! Samen gezond! Samen Antwerp!

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0